You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VINOP 1.2.1-21

Pályázati felhívás tervezet

(összefoglaló)

VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat

Pályázati kiírás tervezet a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására. Támogatás összege: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft. Pályázatok tervezett benyújtási határideje (I. etap): 2021. március 1-16. (Felhívás tervezet)

Támogatás összege:

- 10 millió Ft – 629,3 millió Ft

Támogatás formája:

- Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

Előleg:

- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 629,3 millió Ft összegű előleget biztosít.

Támogatott projektek száma:

- kb 1000-3000 db

Önerő mértéke:

- min 30%

A támogatott projekt maximálisan elszámolható összköltsége:

- A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

A támogatás maximális mértéke:

- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

Pályázók köre: Mikro-, kis-, és középvállalkozások

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,

- amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek:

- Technológiafejlesztés

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

- Képzési szolgáltatások igénybevétele

- Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

- Projekt-előkészítés

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

- Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

- Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben)

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el)

- Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a 3.1.2.1. a) pontban foglalt tevékenység.

A pályázat területi korlátozása:

- Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés helyszíne:

- A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

- 24 hónap

Pályázatok tervezett benyújtási határideje:

- 2021. március 1-16. – (Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft)

- 2021. június 15-30. – (Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft)

- 2021. szeptember 30 – október 15. (Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft)

- 2022. február 1-15. – (Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft)

A pályázati kiírás tervezetet figyelembe véve az általunk forgalmazott gépek, kollaboratív robotok tökéletesen alkalmasak lehetnek technológia fejlesztésre, mely a pályázat fő célkitűzése. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az ismert elérhetőségeink bármelyikén, hiszen teljeskörű ügyintézéssel állunk kkedves vásárlóink rendelkezésére!

A pályázati felhívás tervezet teljes szövege elérhető: ITT

Post by: Absolut CNC Kft on 2021.01.02.


Népszerű cikkeink